El gran jugador de tennis taula Jordi Borrull deixa el comitè TTI perquè no disposarà de gaire temps durant aquesta temporada.

Gràcies per la feinada que has estat fent dins el desenvolupament d’aquesta competició Jordi! El Tennis Taula Intercomarcal sempre estarà molt agraït.