Aquests són els resultats de l’enquesta que vam fer sobre la presència de l’Eduard Morató al torneig de Tona.